Eddie Peng

The Great Wall เดอะ เกรท วอลล์
4

The Great Wall เดอะ เกรท วอลล์

ทหารรับจ้างชาวยุโรปที่ค้นหาผงสีดำเข้าร่วมในการป้องกันกำแพงเมืองจีนจากฝูงสัตว์มหึมา