Eamon Farren

The Dig กู้ซาก
9

The Dig กู้ซาก

เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองปรากฏขึ้นหญิงม่ายผู้ร่ำรวยจึงจ้างนักโบราณคดีสมัครเล่นมาขุดหลุมฝังศพบนที่ดินของเธอ เมื่อพวกเขาทำการค้นพบครั้งประวัติศาสตร์เสียงสะท้อนของอดีตของสหราชอาณาจักรจะสะท้อนให้เห็นเมื่อเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอน