David Spade

The Emperor’s New Groove จักรพรรดิกลายพันธุ
9

The Emperor’s New Groove จักรพรรดิกลายพันธุ

Kuzco เป็นจักรพรรดิที่เอาแต่ใจตัวเองที่เรียก Pacha จากหมู่บ้านและบอกเขาว่าบ้านของเขาจะถูกทำลายเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับบ้านฤดูร้อนใหม่ของ Kuzco Yzma ที่ปรึกษาของ Kuzco พยายามวางยาพิษ Kuzco และทำให้เขากลายเป็นลามาโดยบังเอิญซึ่งบังเอิญมาลงเอยที่หมู่บ้านของ Pacha Pacha เสนอที่จะช่วย Kuzco ถ้าเขาไม่ทำลายบ้านของเขาและพวกเขาก็กลายเป็นหุ้นส่วนที่ไม่น่าเป็นไปได้