Danny Cooksey

Terminator 2: Judgment Day ฅนเหล็ก 2029 ภาค 2 วันพิพากษา
10

Terminator 2: Judgment Day ฅนเหล็ก 2029 ภาค 2 วันพิพากษา

เกือบ 10 ปีผ่านไปแล้วที่ Sarah Connor ถูกกำหนดเป้าหมายให้เลิกจ้างโดยหุ่นยนต์จากอนาคต ตอนนี้ลูกชายของเธอจอห์นผู้นำการต่อต้านในอนาคตเป็นเป้าหมายของผู้ทำลายล้างที่ใหม่กว่าและอันตรายกว่า อีกครั้งการต่อต้านได้พยายามส่งผู้พิทักษ์กลับไปเพื่อพยายามช่วยชีวิตจอห์นและซาราห์แม่ของเขา