Damijan Oklopdžić

Lockout แหกคุกกลางอวกาศ
9

Lockout แหกคุกกลางอวกาศ

ในอนาคตอันใกล้ Lockout ติดตามตัวแทนอดีตรัฐบาลที่ถูกตัดสินว่าผิดโดยมีโอกาสหนึ่งในการได้รับอิสรภาพคือภารกิจที่อันตรายในการช่วยเหลือลูกสาวของประธานาธิบดีจากการจลาจลนักโทษที่เรือนจำความมั่นคงสูงสุดนอกอวกาศ