Christopher Jacot

Possessor Uncut สิงร่างฆ่า (ซับไทย)
7

Possessor Uncut สิงร่างฆ่า (ซับไทย)

Tasya Vos นักฆ่าในองค์กรชั้นยอดใช้เทคโนโลยีปลูกถ่ายสมองเพื่อควบคุมร่างกายของคนอื่นเพื่อยุติเป้าหมายที่มีชื่อเสียง เมื่อเธอจมลึกลงไปในงานมอบหมายล่าสุด Vos ก็ติดอยู่ในจิตใจที่ขู่ว่าจะลบล้างเธอ