Cha Ji-yeon

The Treacherous – 2 ทรราช โค่นบัลลังก์ – ขุนนางที่เลวร้ายที่สุดของยุคโชซอน
8

The Treacherous – 2 ทรราช โค่นบัลลังก์ – ขุนนางที่เลวร้ายที่สุดของยุคโชซอน

เรื่องราวของยอนซานกษัตริย์เผด็จการแห่งโชซอนที่ใช้ประโยชน์จากประชาชนเพื่อความสุขทางกามารมณ์ของเขาผู้รักษาความภักดีที่ดูเหมือนจะเป็นผู้ควบคุมเขาและการติดต่อในศาลทั้งหมดและผู้หญิงที่พยายามแก้แค้น