Billy Zane

Ghosts of War – โคตรผีดุแดนสงคราม
5.5

Ghosts of War – โคตรผีดุแดนสงคราม

กลุ่มทหารอเมริกันสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เผชิญหน้ากับศัตรูเหนือธรรมชาติขณะที่พวกเขายึดครองปราสาทฝรั่งเศสก่อนหน้านี้ภายใต้การควบคุมของนาซี
Titanic ไททานิค
10

Titanic ไททานิค

Rose DeWitt Bukater วัย 101 ปีเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอบนเรือไททานิก 84 ปีต่อมา โรสสาวขึ้นเรือไปกับแม่และคู่หมั้นของเธอ ในขณะเดียวกันแจ็คดอว์สันและฟาบริซิโอเดรอสซีได้รับตั๋วชั้นสามบนเรือ โรสเล่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่การจากไปของไททานิคจนถึงการเสียชีวิต - ในการเดินทางครั้งแรกและครั้งสุดท้าย - เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2455
X