Annalise Basso

Captain Fantastic ครอบครัวปราชญ์พันธุ์พิลึก [ซับไทย]
9

Captain Fantastic ครอบครัวปราชญ์พันธุ์พิลึก [ซับไทย]

พ่อที่อาศัยอยู่ในป่าแถบแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือกับลูก ๆ ทั้ง 6 คนพยายามที่จะกลับเข้าสังคม