Anamaria Marinca

The Old Guard ด โอลด การ์ด
9

The Old Guard ด โอลด การ์ด

นักรบอมตะสี่คนที่ปกป้องมนุษยชาติอย่างลับๆมานานหลายศตวรรษกลายเป็นเป้าหมายของพลังลึกลับเช่นเดียวกับที่พวกเขาค้นพบสิ่งใหม่ที่เป็นอมตะ