Alison Sudol

Fantastic Beasts and Where to Find Them สัตว์มหัศจรรย์และ
10

Fantastic Beasts and Where to Find Them สัตว์มหัศจรรย์และ

ในปีพ. ศ. 2469 Newt Scamander มาถึงที่ประชุม Magical Congress ของสหรัฐอเมริกาพร้อมกับกระเป๋าเอกสารที่ขยายใหญ่ขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายจำนวนมากและที่อยู่อาศัยของพวกมัน เมื่อสิ่งมีชีวิตหนีออกจากกระเป๋าเอกสารมันจะส่งหน่วยงานพ่อมดชาวอเมริกันตามหลังนิวท์และขู่ว่าจะเครียดยิ่งขึ้นไปอีกสถานะของความสัมพันธ์ที่วิเศษและไม่ใช่เวทมนตร์