Alex Pettyfer

In Time ล่าเวลาสุดนรก
6.7

In Time ล่าเวลาสุดนรก

ในอนาคตอันไม่ไกลนี้ยีนแห่งวัยได้ถูกปิดไปแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการมีประชากรมากเกินไปเวลาจึงกลายเป็นสกุลเงินและวิธีที่ผู้คนจ่ายสำหรับของฟุ่มเฟือยและสิ่งจำเป็น คนรวยสามารถมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไปในขณะที่คนอื่น ๆ พยายามต่อรองเพื่อความเป็นอมตะของพวกเขา ชายหนุ่มผู้น่าสงสารผู้ประสบความสำเร็จในช่วงเวลาหนึ่งแม้จะสายเกินไปที่จะช่วยแม่ของเขาจากการตาย เขาลงเอยด้วยการหลบหนีจากกองกำลังตำรวจที่ทุจริตซึ่งรู้จักกันในชื่อ 'ผู้รักษาเวลา'