Alana Wallace

Stairs (The Ascent)
7

Stairs (The Ascent)

หน่วยปฏิบัติการพิเศษ "Hell's Bastards" ถูกส่งไปแทรกซึมในสงครามกลางเมืองเพื่อดึงข้อมูล ในไม่ช้าหน่วยพบว่าตัวเองติดอยู่บนบันไดที่ไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งถูกบังคับให้ปีนหรือตาย เพื่อความอยู่รอดพวกเขาต้องทบทวนบาปในอดีตหากพวกเขาต้องการที่จะหนี