Adele Heather Taylor

Dear Galileo หนีตามกาลิเลโอ
10

Dear Galileo หนีตามกาลิเลโอ

Dear Galileo สร้างขึ้นโดยผู้กำกับที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ“ Seasons Change” เป็นเรื่องราวของเพื่อน 2 คนคือต่ายและเตย คนหนึ่งอยากหนีออกจากโรงเรียนและอีกคนกำลังวิ่งหนีจากความรัก พวกเขาตัดสินใจเดินทางและทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟในยุโรป เป้าหมายของพวกเขาคือการได้เห็นบ้านเกิดของกาลิเลโอ
X